Nieuws

Ngo’s pleiten in de rechtbank voor eind aan Vlaamse wapenexport naar Turkije

Actievoerders aan Justitiepaleis eisen betere controle op het eindgebruik van Vlaamse wapentechnologie.

Vandaag vindt de zitting van de Rechtbank van Eerste Aanleg plaats over de export van militaire onderdelen naar de Turkse luchtmacht. Eerder dit jaar dagvaardden Vredesactie en CNAPD, met ondersteuning van Amnesty International België, de Vlaamse regering. Die weigert de onrechtstreekse export van wapens naar Turkije te staken, ondanks schendingen van het VN-wapenembargo door de Turkse luchtmacht.

[Lees verder]
silhouet A400M met waarschuwing 'Vlaamse wapens kosten mensenlevens'
Onderzoek Vredesactie bevestigt: Turkije bewapent oorlog in Libië

Onderzoek door Vredesactie bewijst dat Turkije het wapenembargo tegen Libië schendt. Daarbij speelt het militaire transportvliegtuig de A400M een centrale rol. Toch laat de Vlaamse regering nog steeds de export van Vlaamse onderdelen voor de A400M toe. Vredesactie en CNAPD brengen daarom de Vlaamse overheid voor de rechtbank.

[Lees verder]
A400M bij zonsondergang
9 dec / 2021
Open brief – Vlaams regering, controleer waar Vlaamse wapens terechtkomen

De Vlaamse overheid beweert graag een strikt wapenexportbeleid te voeren. Rechtsreekse wapenexport naar problematische eindgebruikers komt weinig voor. Toch belandt een deel van de Vlaamse wapenexport in conflictgebieden.

[Lees verder]
A400M