Nieuws

9 dec / 2021
Open brief – Vlaams regering, controleer waar Vlaamse wapens terechtkomen

De Vlaamse overheid beweert graag een strikt wapenexportbeleid te voeren. Rechtsreekse wapenexport naar problematische eindgebruikers komt weinig voor. Toch belandt een deel van de Vlaamse wapenexport in conflictgebieden.

[Lees verder]
A400M
25 nov / 2021
Vredesactie sloopt mistgordijn rond Waals exportbeleid

Vredesactie voert niet enkel actie tegen de wapenexport, maar vecht deze ook aan in de rechtbank. Om dat op effectieve wijze te kunnen doen, hebben we informatie nodig over welke wapenexport vergund wordt. Onze overheden weten dat ook en ze proberen daarom die informatie zo lang mogelijk geheim te houden of te beperken. Naast het aanvechten van exportvergunningen, loopt er op de achtergrond dan ook een juridisch gevecht over de toegang tot die informatie. Zowel tegen het Waalse als tegen de Vlaamse overheid hebben we een procedure lopen tegen de weigering om ons informatie te bezorgen.

[Lees verder]
nothing to declare
Vredesorganisaties dagvaarden Vlaamse wapenexport naar Turkije

De vredesorganisaties Vredesactie en CNAPD, ondersteund door Amnesty International in België dienen vandaag een dagvaarding in tegen de Vlaamse regering. De Vlaamse regering weigert de onrechtstreekse export van wapens naar Turkije te staken, ondanks schendingen van het VN-wapenembargo door de Turkse luchtmacht. Als de Vlaamse regering haar eigen exportregelgeving niet naleeft, hebben we geen andere keus dan naar de rechtbank te stappen.

[Lees verder]
Actie aan wapenbedrijf Sabca