Vlaams wapenhandelbeleid - politieke aanbevelingen

Een bombardement van de Saudische coalitie. Deze bommen worden geworpen door vliegtuigen waarin Vlaamse technologie verwerkt zit.

Ook vanuit Vlaanderen vertrekken wapens die terecht komen in 'foute' handen of gebruikt worden voor het plegen van mensenrechtenschendingen.

Jemen, Libië, Syrië, Nagorno-Karabakh. De gewapende conflicten die aan de buitengrenzen van Europa plaatsvinden zijn niet op één hand te tellen. Wapens zijn steeds de zuurstof die deze oorlogen in stand houden. Ook vanuit Vlaanderen vertrekken wapens die terecht komen in 'foute' handen of gebruikt worden voor het plegen van mensenrechtenschendingen. De controle op de export van wapens is een belangrijk beleidsinstrument voor conflictpreventie en veiligheid.

In deze nota doen we aanbevelingen voor het versterken van de controle op het eindgebruik, een betere transparantie, een meer effectieve controle op doorvoer en bieden we een kader voor de Europeanisering van het wapenexportbeleid.